Störningar i teletrafiken på fastlandet

Felet avhjälpt, teletrafiken fungerade normalt efter kl 17:40 (5/8)

Störningar och avbrott i den fasta telefontrafiken mot Elisas abonnenter pga problem i Helsingfors.

Felsökning pågår. Trafik från mobilnätet till Elisas abonnenter fungerar.