Om företaget

Mariehamns Telefon Ab är ett lokalt telefonbolag beläget i Mariehamn på Åland.

Vår besöksadress är Ålandsvägen 52.

Vårt verksamhetsområde omfattar bl.a. följande:

  • Telefonlösningar för företag
  • Dataförbindelser lokalt och globalt (fiberoptiska och kopparbundna)
  • Internetförbindelser i samarbete med Ålcom
  • Installation av telefon- och datanätverk i fastigheter
  • Alarmöverföringar. Brand-, inbrotts-, överfalls-, service- och trygghetsalarm
  • Underhåll, utbyggnad samt planering av Centralantennätet i Mariehamn

Här hittar du vår servicekvalité från senaste kvartal samt våra avtals- och leveransvillkor som PDF-dokument.