Planerat avbrott (15/12)

Den 15-12-2015 kl 06:00 kommer vi att koppla om en förbindelse som kommer att påverka trafik till finska

operatörerna DNA och Elisa. Detta innebär störningar från Ålcoms mobiltelefoner samt fast telefoni från

Mariehamns Telefons & Ålands Telefons abonnenter till dessa operatörers abonnenter.

Avbrottet planeras vara mellan 06:00 och 06:05 (5 minuter)