Fiberanslutning

Allmänt

En fiberanslutning är en kabel med glasledare, som med hjälp av optiskt ljus och totalreflektion samt avancerad ändutrustning kan leverera data i mycket höga hastigheter. Denna teknik är utvecklad specifikt för dataöverföring, vilket gör att uppkopplingen blir stabilare och snabbare än med kabel av kopparledare, som främst är utvecklad för telefoni. Fibersignalen är också okänslig för elektroniska störningar.

Genom att ansluta din fastighet till fibernätet framtidssäkrar du fastigheten, i och med att fiber är en långsiktig lösning för datatrafik.

Pris

Vi erbjuder fiberanslutning enligt följande:

 

Område

Anslutningsavgift*

Fiberplanerat område

295 €

Mariehamn utanför fiberplanerat område

1295 €

Kalmarnäs, Möckelö och Järsö**

1495 €

Föglö

1995 €

*Grävning på tomten ingår inte i anslutningsavgiften. Vi erbjuder grävning, vilket kostar 50 € i etableringsavgift, samt 20 €/m.

**Notera att det även på dessa ställen finns fiberplanerade områden.

Karta över våra fiberplanerade områden.

 

De olika fiberabonnemangen som finns tillgängliga är följande:

Abonnemang

Hastighet

Pris/mån

Bredband XS

2/2 Mbps

21,95 €

Bredband S

20/10 Mbps

29,95 €

Bredband M

100/20 Mbps

34,95 €

Bredband L

100/100 Mbps

39,95 €

Bredband XL**

1000/1000 Mbps

84,95 €

 **Bredband XL är endast tillgängligt i vissa områden. Kontakta oss på tfn 27 433, eller maila till fiber@mtel.ax för mer information.

Nätanslutningsavgiften ingår i alla fiberabonnemang.

I anslutningsavgiften ingår ett fibermodem, installation av modem och kabeldragning till hus. Om kabeln utan större bekymmer kan dras in i huset i befintliga rör ingår det också i anslutningsavgiften. Kabeldragning inomhus ingår inte. Vi kommer gärna och tittar hur det ser ut i huset och ger alternativ på hur grävning på tomt kan göras, var fibermodemet kan placeras, samt hur eventuell kabeldragning i huset kan göras.

IPTV

Passa på att teckna ett IPTV-avtal i samband med fiberanslutningen. Ålcom har ofta förmånliga erbjudanden i samband med att man som kund ansluter sig till fibernätet. Kontakta Ålcom på tfn 23 500 för mer information, eller läs mer på www.alcom.ax.

Ål-Inclusive

För dig som har bredband, IPTV och mobiltelefoni från Ålcom erbjuds olika förmåner. Kontakta Ålcom på tfn 23 500 för mer information, eller läs mer på www.alcom.ax.

Leveranstid

Efter bekräftad beställning av fiberkabel bör ni räkna med ungefärliga leveranstider enligt följande:

Nya bostadsområden som har fiberkabeln indragen till mediaskåpet eller draget färdigt till tomten: Någon vecka, men gör gärna beställning någon månad före inflyttning.

Fiberplanerat område där mindre grävningsarbete behövs: Några månader.

Områden där ingen fiberstambox finns (ex. där ingen i kvarteret har fiber) och större grävningsarbete behövs: Upp till ett år.

Vi behandlar vanligtvis beställningar i kronologisk ordning, så det lönar sig att beställa i god tid!
Vänligen notera att under vinterhalvåret kan grävningsarbeten vara svåra att utföra om tjälen är djup.

Beställ fiberanslutning

Du kan beställa din fiber på www.mtel.ax/fiber, alternativt ringa till oss på tfn 27 433 och göra en beställning per telefon.

Grävning

Vi erbjuder även grävning på tomt. Priset för detta är en etableringsavgift på 50 €, samt 20 €/meter. I detta pris ingår ett 50 mm orange skyddsrör. I somliga fall kan det löna sig att klamra kabeln en bit på väggen istället för att gräva i planteringar och hårda ytor. Vid övriga frågor angående grävning, kontakta oss på fiber@mtel.ax eller 27 433.

Placering av fibermodem

En bra plats att placera modemet på är där befintligt telefon- och antennät fördelas ut i huset. Då kan dessa rör eventuellt användas för att dra datanätverk. En garderob eller skrubb är också en möjlig plats för modemet, då kan man dra datakablar mellan våningarna genom garderoben. Om man har IPTV kan modemet placeras vid Tv:n för att slippa dra extra datakablar. Om man har en stationär dator eller ett hemmakontor kan detta också vara en bra plats för modemet. I enplansvillor med kallvind kan man ofta utnyttja kallvinden för dragning av nätverkskablar i huset. Finns det källare, krypgrund eller torpargrund kan också detta vara en lösning för nätverkskabeldragning.

Det behöver finnas ett eluttag där modemet placeras. Om detta inte finns måste det installeras av en behörig elektriker. Om detta inte är gjort före vi installerar modemet kan det tas i drift temporärt med hjälp av skarvsladd.

I tätort lämnas normalt den befintliga kopparkabeln kvar för fast telefoni, om den är i bra skick. Om fastigheten är ansluten till kopparnätet med en luftkabel används fibern till fasta telefonin och kopparkabeln tas bort.

Kan man använda telefon- eller antennrör för att dra kabel?

Ibland kan man göra det. Då drar man i den nya kabeln samtidigt som man drar ut den befintliga kabeln och använder den som dragtråd. Detta på grund av att röret ofta är för smalt för två kablar. I somliga fall kan det gå att få i flera kablar i samma rör. Om rören inte går att använda kan man lista eller klamra kabeln till önskat ställe istället. Ibland kan man byta telefonkabeln mot klen kopplingstråd och på så vis få plats för båda i röret. Om man önskar kan rör provfjädras vid hembesöket för att se om de går att använda. Är det slang och inte rör i väggarna orsakar slangen ofta problem vid längre sträckor.

Man kan även ibland göra så att man utnyttjar ett antenn- eller telefonuttag som sitter på en yttervägg som intagspunkt. Då borrar man in fiberkabeln genom ytterväggen till den dosan, och använder röret för att komma vidare med fibern in i huset till önskat ställe.

Förbereda huset för fiberanslutning

I denna blankett får du lite tips på hur du kan förbereda din fastighet för fiber på bästa sätt.

För att optimera användningen av fiberanslutningen kan ett hemmanätverk i huset dras. Mer information om detta kan fås i vår internnät-blankett. Detta görs med fördel med hjälp av en elektriker.

Kontakt

Vid frågor, vänligen kontakta oss på tfn 27 433, eller maila till oss på fiber@mtel.ax