Du är här

GDPR

Behandling av personuppgifter

De uppgifter vi behandlar är personuppgifter som lämnas i abonnemangsblanketter, i avtal, vid intresseanmälningar eller andra kontakter mellan dig som kund och Mariehamns Telefon. Detta är uppgifter om namn, personnummer, folkbokförings- och fakturaadress, telefon- eller abonnemangsnummer etc. och uppgifter som rör förfrågningar (support), reklamationer eller dylikt. 

Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register, t ex adressuppdatering genom magistratet.

Personuppgifterna används av Mariehamns Telefon som underlag för administration av kundåtagande, analyser i verksamheten samt utveckling av tjänster. Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till bolagets intressebolag och till företag som bolagen samarbetar med.

Våra öppettider

Kontoret har öppet

Mån-Fre 08.00-16.00

Lör-Sön Stängt

Kontakt

Växel

+358-(0)18-27 044

Fiber

 +358-(0)18-27 433

Felanmälan

 +358-(0)18-10 019

Besök oss

Ålandsvägen 52
AX-22 111 Mariehamn