Startsida

5aug2015

Felet avhjälpt, teletrafiken fungerade normalt efter kl 17:40 (5/8)

Störningar och avbrott i den fasta telefontrafiken mot Elisas abonnenter pga problem i Helsingfors.

Felsökning pågår. Trafik från mobilnätet till Elisas abonnenter fungerar.

15maj2015

Påminnelseavgift

Abonnenter som har e-faktura har felaktigt fått ett utskick där det står Påminnelseavgift 5€.

Detta skulle ha stått på e-fakturan som information då en påminnelseavgift om 5 € införs från och med denna fakturering.

Vi beklagar detta misstag!